top of page

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında açık rıza beyanı.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan SEYYAH A.Ş. (Kısaca ‘Şirket’ olarak anılacaktır) tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan aydınlatma metni kapsamında, işlenecek kişisel verilerim, kişisel verilerimin kullanılması, kişisel verilerimin aktarılması, kişisel verilerimin işleneceği süre ve kişisel verilerimle ilgili Şirkete karşı haklarım konusunda bilgi sahibi oldum. Buna göre iş başvurum sebebiyle kişisel verilerimin işleneceği, aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla verilerimin grup şirketlerine  aktarılabileceğini, açık rızaya ilişkin irademi her zaman geri alabileceğimi öğrendim. Buna göre;

 

  • Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport ve vize bilgileri başta olmak üzere kimlik bilgileri, medeni durum bilgileri, aile bireylerinin çalışma durumu bilgileri, çocuk sahibi olunup olunmadığı, varsa çocuk sayısı, ev adresi, telefon ve e-posta adresi başta olmak üzere tüm iletişim bilgileri, kişinin almış olduğu son ücret bilgisi ve ücret beklentisi, öğrenim durumu, iş deneyimleri, mesleki yeterlilik bilgileri, yabancı dil durumu, araç kullanım yeterlilik bilgileri (ehliyet, SRC gibi), askerlik durumu, hobiler, mülakat değerlendirmeleri, emeklilik bilgisi, referanslar, önceki işyerlerine ilişkin bilgiler, sabıka durumu, imza, sağlık durumu, kullanılan ilaçlar, sigara kullanımı, fotoğraf verilerimin; Çalışan adaylarının iş başvuru talebinin ve ilgili pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda çalışan adaylarıyla veya şirkete referans olarak belirtilen kişilerle iletişime geçilmesi, işe kabul ve girişleri için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında çalışan temin süreçlerinin yürütülmesi, Finansal durumun değerlendirilmesi amaçlarıyla Şirket tarafından işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına rıza gösteriyorum.

bottom of page